De encoder communiceert afwijkende/onbruikbare waarden naar de printplaat. Mogelijk is er een connectiefout, ruis of is (bij niet-absoluut encoders) de deur niet in staat geweest het 0-punt te bepalen aan de hand van de fotocellen.

  • 1

   Controleer de encoder en encoderconnectie.

   Controleer of Led 4 en Led 5 (mogelijk zwakjes) branden. Indien één of twee leds uit zijn dient u de connectie van de kabels in klem 1, klem 2, klem 17 en klem 18 te controleren. Controleer daarna de aansluiting van de connector op de encoder. Let op! De zwarte stekker is voor de encoder, de grijze stekker is voor de afrolsensor.

   Indien led 4 en led 5 branden kunt u proberen de draden op klem 17 en klem 18 om te wisselen.

   Controleer tevens of de encoder juist is geplaatst en of de magneet goed op de as zit. Let op, de magneet dient niet te ver en niet te kort in de encoder te zitten. Ongeveer 3 centimeter is goed.


  • 2

   Ruis uitsluiten.

   Om interne ruis uit te sluiten kunt u een extra aardedraad plaatsen tussen klem 2 en achterplaat van de omkasting. Indien dit niet werkt kan er sprake zijn van externe ruis (lasapparatuur e.d.). U kunt dit uitsluiten door de aarde/shielding van de encoderkabel los te maken.
  • 3

   (Niet absoluut encoder): Controleer de werking van de fotocel.

   Controleer of de fotocel reageert wanneer u een obstructie vormt tussen de sensoren (Led 7 dient uit te gaan).

  • 4

   Neem contact op met BMP Nederland BV

   Helaas heeft u een afwijkende storing of is de storing niet opgelost na het volgen van bovenstaande stappen. U mag contact met ons opnemen om dit zeker te stellen, indien nodig.

Storing niet verholpen? Wij staan voor u klaar Bel onze specialisten

Bel met een specialist